Sponzori sajta » 
Prijatelji sajta »
Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske

organizuje

2. MEĐUNARODNI KONGRES ANESTEZIJE I 
INTENZIVNE NJEGE, HYPNOS 2017

Banski Dvor, Banja Luka, Republika Srpska
22-24. septembar 2017.

Poštovane koleginice i kolege,

u ime glavnog i tehničkog organizatora, čast i zadovoljstvo 
mi je da vas pozovem da uzmete učešće u radu 2. 
MEĐUNARODNOG KONGRESA ANESTEZIJE I INTENZIVNE 
NJEGE, HYPNOS 2017, koji će se održati u Kulturnom centru 
Banski dvor, u Banjoj Luci od 22-24.09.2017.godine.

Opšte infomracije

2. MEĐUNARODNI KONGRES ANESTEZIJE I INTENZIVNE NJEGE, HYPNOS 2017 

Mjesto  održavanja: Kulturni centar Banski Dvor, Trg  srpskih vladara br.2, 
78000 Banja Luka / Tel: +387 51 305 333;  www.banskidvor.org

Vrijeme održavanja: 22.09 - 24.09.2017.godine 

Glavni organizator: Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske, 
Ul.12 beba bb,78 000 Banja Luka, BiH/ www.anestezija-rs.com 

Tehnički organizator: Sky2travel company PCO D.O.O. , Jevrejska ulica bb, 
Lamela II, Lokal br.12, 78 000 Banja  Luka, BiH / E-mail: kongresi@sky2travel.net, 
Tel: +387 51 213 350 www.sky2travel.net

Teme

Opšta anestezija
Regionalna anestezija
Anestezija u obstetriciji
Intenzivno liječenje
Terapija bola
Ostale srodne teme

Prijava radova

Radovi za postersku ili usmenu prezentaciju se prijavljuju u obliku sažetaka / abstrakti, 
isključivo u elektronskoj formi. Uputstvo za pisanje radova i obrazac preuzeti na 
zvaničnom sajtu Udruženja anesteziologa i reanima­tologa Republike Srpske 
www.anestezija-rs.com

Sažetak/abstrakt slati tehničkom organizatoru putem e-maila: 
kongresi@sky2travel.net  Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora, 
telefon, adresu elektronske pošte (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o 
prihvatanju  rada.

Radove slati pisane na srpskom, hrvatskom, bošnjačkom ili engleskom jeziku u Word 
97-2003, font Times New Roman, font veličina12, sa proredom 1,5. Tabele trebaju biti 
urađene u Word 97-2003, po istim pravilima.

Svaki rad mora imati i sažetak / abstrakt na jeziku autora i na engleskom 
jeziku, kao i imena i prezimena autora i koautora, sa obaveznim nazivima ustanova u 
kojima rade i mjesta ustanove. 

Sažetak / abstrakt ne treba sadržavati više od 300 riječi. Literatura treba imati do5 
navoda. U napomeni u obrascu naznačiti za koji oblik prezentacije je rad namjenjen 
(usmena ili poster). Planirano vrijeme za usmenu prezentaciju rada je 15 minuta.

Poster prezentacije treba da budu do formata A0 (84,1x118,9 cm). Prezenter postera 
treba da bude uz poster tokom posterske sesije i diskusije u vrijeme naznačeno u 
kongresnom programu.

Radovi treba da sadrže:

1. Jasan i jasno definisan naslov rada.
2. Kraći uvod
3. Cilj rada
4. Materijal i metode
5. Rezultat rada i diskusija,
6.Zaključak,
7. Literatura
8. BROJ SLAJDOVA OD 6 DO 10

Rok za prijavu radova je 30.06.2017. godine

Oblici rada kongresa

Plenarna predavanja, dnevne ili pojedinačne sesije, mini simpozijumi, RADIONICE, 
okrugli sto obuhvataće najaktuelnije teme, dostignuća, preporuke za kvalitetan klinički 
rad iz oblasti anesteziologije i intenzivne terapije i drugih srodnih grana medicine koje se 
bave kritično oboljelim pacijentima, a predstavljaće ih vodeći nacionalni i internacionalni 
eksperti. 

Usmena saopštenja (oralna prezentacija) originalnih radova biće grupisana prema 
temama Kongresa.

Prijava učešća: Prijavljivanje učešća, smještaja i uplata kotizacije se obavlja 
elektronskim putem, popunjavanjem obrasca Prijava, koji se preuzima putem sajta.

Uplatu kotizacije izvršiti prema uputstvima iz Prijave učešća na navedeni 
bankovni račun tehničkog organizatora. 

Popunjen obrazac za prijavu učešća i kopiju uplatnice slati putem e-maila: 
kongresi@sky2travel.net.

Smještaj

Hotelski smještaj obezbjeđen u sljedećim hotelima: Bosna, Palas i Jelena.
(rezervacija smještaja i informacije u agenciji Sky­2travel  PCO d.o.o)

Doplate po osobi dnevno/KM:

1. Boravišna taksa i osiguranje 2,50 KM dnevno
2. Prijava boravka 1,00 KM po osobi jednokratno pri dolasku.

Prijavu za učešće i smještaj popuniti i dostaviti tehničkom organizatoru Sky2travel PCO 
d.o.o putem e-maila: kongresi@sky2travel.net. 

Ukoliko ne plaćate lično smještaj ili kotizaciju, za ispostavljanje predračuna navesti 
sledeće podatke: naziv kom­panije ili ustanove, JIB/PDV broj, e-mail.

S poštovanjem,


Prof. Dr Darko Golić
Predsjednik Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske 
Detaljnije informacije

European Society of Anaesthesiology

organising

Euroanaesthesia 2017

Geneva, Switzerland
3-5. jun 2017.

Euroanaesthesia is Europe’s largest annual event showcasing the latest and the most 
relevant knowledge with medical experts active in the field of anaesthesia, perioperative 
medicine, intensive care, emergency medicine and pain treatment.

This international event gathers thousands of delegates and exhibitors from over 80 
countries. Upwards of 6000 delegates are expected from all over the world.

The scientific programme of Euroanaesthesia offers a comprehensive coverage of 
anaesthesiology and all its subspecialties, providing delegates with infinite opportunities 
for professional development. The world’s leading experts will present their findings and 
insights during state-of-the art lectures, debates, presentations and courses.

More information
Obavještenja...
Najave događaja »
Komentari »