Sponzori sajta » 
Prijatelji sajta »
Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske

organizuje

2. MEĐUNARODNI KONGRES ANESTEZIJE I 
INTENZIVNE NJEGE, HYPNOS 2017

Banski Dvor, Banja Luka, Republika Srpska
22-24. septembar 2017.

Poštovane koleginice i kolege,

u ime glavnog i tehničkog organizatora, čast i zadovoljstvo 
mi je da vas pozovem da uzmete učešće u radu 2. 
MEĐUNARODNOG KONGRESA ANESTEZIJE I INTENZIVNE 
NJEGE, HYPNOS 2017, koji će se održati u Kulturnom centru 
Banski dvor, u Banjoj Luci od 22-24.09.2017.godine.

Opšte infomracije

2. MEĐUNARODNI KONGRES ANESTEZIJE I INTENZIVNE NJEGE, HYPNOS 2017 

Mjesto  održavanja: Kulturni centar Banski Dvor, Trg  srpskih vladara br.2, 
78000 Banja Luka / Tel: +387 51 305 333;  www.banskidvor.org

Vrijeme održavanja: 22.09 - 24.09.2017.godine 

Glavni organizator: Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske, 
Ul.12 beba bb,78 000 Banja Luka, BiH/ www.anestezija-rs.com 

Tehnički organizator: Sky2travel company PCO D.O.O. , Jevrejska ulica bb, 
Lamela II, Lokal br.12, 78 000 Banja  Luka, BiH / E-mail: kongresi@sky2travel.net, 
Tel: +387 51 213 350 www.sky2travel.net

Teme

Opšta anestezija
Regionalna anestezija
Anestezija u obstetriciji
Intenzivno liječenje
Terapija bola
Ostale srodne teme

Prijava radova

Radovi za postersku ili usmenu prezentaciju se prijavljuju u obliku sažetaka / abstrakti, 
isključivo u elektronskoj formi. Uputstvo za pisanje radova i obrazac preuzeti na 
zvaničnom sajtu Udruženja anesteziologa i reanima­tologa Republike Srpske 
www.anestezija-rs.com

Sažetak/abstrakt slati tehničkom organizatoru putem e-maila: 
kongresi@sky2travel.net  Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora, 
telefon, adresu elektronske pošte (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o 
prihvatanju  rada.

Radove slati pisane na srpskom, hrvatskom, bošnjačkom ili engleskom jeziku u Word 
97-2003, font Times New Roman, font veličina12, sa proredom 1,5. Tabele trebaju biti 
urađene u Word 97-2003, po istim pravilima.

Svaki rad mora imati i sažetak / abstrakt na jeziku autora i na engleskom 
jeziku, kao i imena i prezimena autora i koautora, sa obaveznim nazivima ustanova u 
kojima rade i mjesta ustanove. 

Sažetak / abstrakt ne treba sadržavati više od 300 riječi. Literatura treba imati do5 
navoda. U napomeni u obrascu naznačiti za koji oblik prezentacije je rad namjenjen 
(usmena ili poster). Planirano vrijeme za usmenu prezentaciju rada je 15 minuta.

Poster prezentacije treba da budu do formata A0 (84,1x118,9 cm). Prezenter postera 
treba da bude uz poster tokom posterske sesije i diskusije u vrijeme naznačeno u 
kongresnom programu.

Radovi treba da sadrže:

1. Jasan i jasno definisan naslov rada.
2. Kraći uvod
3. Cilj rada
4. Materijal i metode
5. Rezultat rada i diskusija,
6.Zaključak,
7. Literatura
8. BROJ SLAJDOVA OD 6 DO 10

Rok za prijavu radova je 30.06.2017. godine

Oblici rada kongresa

Plenarna predavanja, dnevne ili pojedinačne sesije, mini simpozijumi, RADIONICE, 
okrugli sto obuhvataće najaktuelnije teme, dostignuća, preporuke za kvalitetan klinički 
rad iz oblasti anesteziologije i intenzivne terapije i drugih srodnih grana medicine koje se 
bave kritično oboljelim pacijentima, a predstavljaće ih vodeći nacionalni i internacionalni 
eksperti. 

Usmena saopštenja (oralna prezentacija) originalnih radova biće grupisana prema 
temama Kongresa.

Prijava učešća: Prijavljivanje učešća, smještaja i uplata kotizacije se obavlja 
elektronskim putem, popunjavanjem obrasca Prijava, koji se preuzima putem sajta.

Uplatu kotizacije izvršiti prema uputstvima iz Prijave učešća na navedeni 
bankovni račun tehničkog organizatora. 

Popunjen obrazac za prijavu učešća i kopiju uplatnice slati putem e-maila: 
kongresi@sky2travel.net.

Smještaj

Hotelski smještaj obezbjeđen u sljedećim hotelima: Bosna, Palas i Jelena.
(rezervacija smještaja i informacije u agenciji Sky­2travel  PCO d.o.o)

Doplate po osobi dnevno/KM:

1. Boravišna taksa i osiguranje 2,50 KM dnevno
2. Prijava boravka 1,00 KM po osobi jednokratno pri dolasku.

Prijavu za učešće i smještaj popuniti i dostaviti tehničkom organizatoru Sky2travel PCO 
d.o.o putem e-maila: kongresi@sky2travel.net. 

Ukoliko ne plaćate lično smještaj ili kotizaciju, za ispostavljanje predračuna navesti 
sledeće podatke: naziv kom­panije ili ustanove, JIB/PDV broj, e-mail.

S poštovanjem,


Prof. Dr Darko Golić
Predsjednik Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske 
Detaljnije informacije


Udruženje Anesteziologa i reanimatologa Republike 
Srpske u saradnji sa neprofitnom organizacijom 
Kybele organizuje radionicu

Regionalna anestezija u obstetriciji i 
ginekologiji

Banja Luka, Republika Srpska
24-28. april 2017.

Instruktori na radionici su:
1. Prof Curtis Baysinger, Mayo Clinic, USA
2. Prof Ed Riley, Stanford University, USA
3. Prof Kelly Fedoruk, Stanford University, USA
4. Prof Ferne Braveman, Yale Univesity, USA Radionica će se održati na Ginekološko-akušerskoj Klinici Univerzitetskog Kliničkog Centra Republike Srpske Banjaluka od 24-28 aprila 2017. godine od 08-14 sati. Radionica će biti bodovana od strane Komisije za Kontinuiranu medicinsku edukaciju. Promocija Prikaz knjige "Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini" – drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje Urednik: prof. dr Nevena Kalezić Izdavač: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Početkom decembra 2016.g., u velikom amfiteatru Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, svečano je promovisana knjiga pod nazivom "Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini" – drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, urednika prof. dr Nevene Kalezić u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (CIBID). Recenzenti knjige su prof. dr Dragan Vučović, jedan od osnivača Katedre za specijalističku nastavu iz urgentne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (MFUB) i njen dugogodišnji šef i prof. dr Danica Grujičić, šef Katedre hirurgije sa anesteziologijom na MFUB. Na osnovu njihovog predloga, kao i mišljenja dve specijalističke katedre na MFUB (Katedre za urgentnu medicinu i Katedre za opštu medicinu), Komisija za publikacije na MFUB, predložila je Veću za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da knjiga bude prihvaćena kao udžbenik za poslediplomsku i specijalističku nastavu, što je Veće prihvatilo. Osim recenzenata, na promociji su o knjizi govorili i predsednik Srpskog lekarskog društva akademik prof. dr Radoje Čolović, šef Katedre za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Nišu - akademik prof. dr Milorad Mitković i šef Katedre za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu - doc. dr Ilija Srdanović. Pomenuti udžbenik je dobio velike pohvale i najbolje preporuke od najkompetentnijih stručnjaka iz različitih oblasti urgentne medicine. Opširnije Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije i Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog Centra Niš organizuju Osmi proljećni međunarodni naučni simpozijum anestezije i intenzivne terapije - Niš 2017 Constantinus Palace, Hotel Tami Residence, Niš, Srbija 21-23. april 2017. Drage kolege, Izuzetna mi je čast a ujedno i veliko zadovoljstvo da Vas ispred Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije i Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog Centra Niš još jednom pozovem u Niš povodom održavanja našeg tradicionalnog Prolećnog simpozijuma.  Ove godine, simpozijum će biti održan po osmi put, između 21. i 23. Aprila u očaravajućem okruženju novoizgrađenog kongresnog centra Constantinus Palace hotela Tami Residence u Nišu. Činjenica na koju smo jako ponosni je da je od svog početka pa do danas, naš simpozijum izrastao u jedan od najprestižnijih naučnih događaja u jugoistočnoj Evropi, okupljajući zajedno iz godine u godinu vrhunske internacionalne predavače i više od 500 učesnika iz Srbije i okolnih zemalja. Uporedo sa našim stremljenjima ka vrhunskim naučnim i edukacionim ciljevima, naš sastanak postao je i naširoko poznat po toploj, prijateljskoj atmosferi i nezaboravnim društvenim događanjima. Uporedo sa činjenicom da će u 2017. godini biti prestonica srpske anestezije, Niš je poznat po svojoj bogatoj i burnoj istoriji i ljubaznim domaćinima. Mi u Nišu volimo da kažemo da je zahvaljujući svom južnjačkom šarmu i specifičnom mentalitetu, Niš prestonica srpskog hedonizma. Tako, dragi prijatelji, dobrodošli u Niš u Aprilu. Program simpozijuma Prijava na simpozijum Sekcija za anesteziologiju, intenzivno liječenje i terapiju bola Srpskog ljekarskog društva organizuje Drugi Beogradski anestezija forum BAF "Novine u anesteziologiji, reanimatologiji i intenzivnom liječenju" Beograd, Srbija 21-23. april 2017. Prvo obavještenje Preliminarni program Upustvo za postere Obrazac za prijavu postera www.carpediem-travel.rs/putovanje/drugi-beogradski-anestezija-forum/ Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije organizuje 12-ti Beogradski međunarodni simpozijum o terapiji bola – BISOP Kolarčeva zadužbina, Beograd, Srbija 13-14. maj 2017. Poštovane kolege, Zadovoljstvo nam je da objavimo prvu najavu 12-tog beogradskog međunarodnog simpozijuma o terapiji bola BISOP. Simpozijum se održava od 13-14. maja 2017. u Kolarčevoj Zadužbini u Beogradu. Program 12tog BISOP-a www.pain-belgrade.info Udruženja Doktora Medicine Anesteziologa-Ranimatologa u FBiH organizuje IV Balkanske dane anestezije Hotel Hills, Sarajevo, BiH 17-20. maj 2017. Dragi prijatelji, kolege i saradnici, Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na "IV Balkanske dane anestezije'' koji će se održati od 17-20 maja/svibnja 2017. godine u hotelu Hills, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ideja o održavanju godišnjeg kongresa anesteziologa na području Balkana, svake godine u drugoj balkanskoj zemlji, potiče od Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Turske (ARUD). Prvi Balkanski dani anestezije su održani 2014 godine u Prištini, a zatim 2015 g. u Tirani, te 2016 g. u Skoplju. Ove godine je čast da učestvuje u organizaciji kongresa i bude domaćin ovog značajnog događaja pripala Republici Bosni i Hercegovini i Udruženju doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u FBiH (UDMAR). Tema kongresa je "Anestezija i intenzivno liječenje u abdominalnoj hirurgiji". Učesnici će imati priliku da razgovaraju, razmjenjuju informacije i podijele svoja iskustva, ne samo između kolega iz Turske i Bosne i Hercegovine, koji su organizatori kongresa, nego i drugih zemalja regije, ali i sire. Cilj nam je da kongres bude i društveno i naučno obogaćen. Iskreno se nadamo da će tema kongresa kao i njegov bogat naučni program potaknuti Vaše interesovanje i da ćete dati svoj doprinos za što uspješniju realizaciju ovog događaja.  Radujemo se našoj saradnji i Vašem dolasku u Sarajevo. Predsjednik Organizacionog odbora iz BiH Doc.dr.sc. Jasmina Smajić Predsjednik UDMAR-a Sekretar Organizacionog odbora iz BiH Prim.dr.Mirsad Babović Više informacija
Obavještenja...
Najave događaja »
Komentari »