Rezutati anketa » 
Zbornik radova sa Simpozija 
"Hemodinamski 
monitoring"
Poslovni centar Integra 
Banja Luka,
april 2012. godine. 

 

Knjigu u .pdf formatu:
Prof. dr sci med.
Milijan P. Kalušević
Monografija ŠOK

Patogeneza, klinička slika i 
klinički znaci, dijagnostika,
klasifikacija i terapija.Zbornik radova sa Simpozija 
"Infekvcije u JIL"
Hotel Bistrica, Jahorina,
septembar 2009. godine.
Zbornik radova sa Simpozija 
"Klinička nutricija"
Hotel Monument, Nacionalni 
park Kozara, Mrakovica, 
Prijedor, jun 2008. godine.
Zbornik radova sa
Simpozija "Mehanička
ventilacija pluća"
Teslić, april 2007. godine.Zbornik radova sa
Simpozija "Inhalaciona 
anestezija"
Gradiška, mart 2004.godine.Posebno izdvajamo»
Napomena: Tekstualni fajlovi su u .pdf formatu, zbog čega vam je za njihov pregled
neophodan Adobe Reader. Prezentacije su u MS Power Point-u. Za snimanje 
određene cjeline (obavezno) nad naslovom kliknite desnim tasterom miša pa idite na 
Save Target As...


» Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
  Poslovni centar "Integra" Banja Luka
  6-8. april 2012. 

- Simpozij "HEMODINAMSKI MONITORING" - Zbornik radova» Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
  Hotel Bistrica, Jahorina
  25-27. septembar 2009. 

- Simpozij "INFEKCIJE U JIL" - Zbornik radova» Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
  Hotel Monument, Nacionalni park Kozara, Mrakovica, Prijedor
  6-8. jun 2008. 

- Simpozij "KLINIČKA NUTRICIJA" - Zbornik radova» Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
  Banja Vrućica, Teslić, 20-22. april 2007. 

- Simpozij "MEHANIČKA VENTILACIJA PLUĆA" - Zbornik radova» 10. Kongres anesteziologa i reanimatologa Srbije 
  Zbornik uvodnih predavanja, Beograd 4-12. oktobar 2006. 

Radovi:

- Krsta Jovanović 
  NOVINE U VODIČIMA ZA REANIMACIJU 2005. KOD ODRASLIH EVROPSKOG KOMITATA 
  ZA REANIMACIJU (ERC)

- Božidar Mijomanović (Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 
  "Dr Vukan Čupić", Beograd)
  NOVE PREPORUKE ZA KARDIORESPIRATORNU REANIMACIJU DECE

- Miroslava Pjević (Institut za hirurgiju, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, 
  KC Novi Sad)
  TERAPIJSKA HIPOTERMIJA POSLE SRČANOG ZASTOJA


» Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
  Bijeljina, 11-12. novembar 2005. 

Radovi:

- Doc dr Predrag Romić (Načelnik Odjeljenja Intenzivne Terapije , Klinika za 
 anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinska akademija Beograd)
 ZNAČAJ SISTEMSKIH GLJIVIČNIH INFEKCIJA U ICU

- Mr sci med dr D. Golić (Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje - KBC Banjaluka
 GLJIVIČNE INFEKCIJE U KLINICI INTENZIVNE NJEGE

- Prof. dr Radomir Sinđelić
 KLINIČKI PROFIL DALTEPARINA

- Predrag D. Stevanović
 TROMBOEMBOLIZAM

- Jovan P. Antovic MD, PhD, Medical Advisor Novo Nordisk A/S ROSEE Ljubljana, Slovenia 
 REKOMBINOVANI AKTIVIRANI FAKTOR VII (NovoSeven®)

- Prof. dr Amira Durić, Klinika za anesteziju i reanimaciju, KCU Sarajevo
 PRIKAZ SLUČAJA - UPOTREBA REKOMBINANTNOG FAKTORA VIIa

- Mr sci. med. Živojin Janković, anesteziolog, Opšta bolnica Brčko Distrikt BiH Milovanović 
 dr Dragana, anesteziolog, Pfizer, H.C.P. Corporation, Banja Luka
 KARDIO−PULMONALNO−CEREBRALNA REANIMACIJA SA ASPEKTA AKREDITACIJSKIH 
 STANDARDA ZA BOLNICE

- Dr Milan Švraka, Dr Rajko Dodik - Opšta bolnica Gradiška, Prof. dr Milijan P.Kalušević - 
 Katedra za Patofiziologiju Med. fakultet B. Luka
 PROFILAKSA TROMBOEMBOLIJSKIH KOMPLIKACIJA U ORTOPEDSKOJ 
 HIRURGIJI - NAŠA ISKUSTVA (Power Point prezentacija)


» Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
  Seminar ”SAVREMENI PRISTUP LIJEČENJA SEPSE” 
  Teslić, 21.5.2005.

- Intenzivni blok
 SEPSA

- Ass. Prim. Dr Sc. Dušica Simić
 SEPSA KOD DECE
» Prof. dr sci med. Milijan P. Kalušević - monografija "ŠOK"
  Patogeneza, klinička slika i klinički znaci, dijagnostika, klasifikacija i terapija.

Elektronsko izdanje monografije u .pdf formatu (780kb). U Adobe Reader-u, najbolji 
pogled je na zoom 100% a za pogled na horizontalne grafike (rotiranje dokumenta) 
pritisnite Ctrl+Shift+Plus. Download» Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske 
  (sa međunarodnim učešćem) 
  Simpozij o inhalacionoj anesteziji 
  Gradiška, 26-28. mart 2004.

- Simpozij "INHALACIONA ANESTEZIJA" - Zbornik radova


Arhiva radova sa sastanaka i seminara...
Najave događaja »