Ul. Mladena Stojanovića br.10 - Gradiška
Telefoni: 051/813-433 i 051/813-220
Fax: 051/814-670
Email: najboljaob@rskoming.net

 

Opšta bolnica Gradiška osnovana je 1954. godine,
u sklopu Medicinskog centra, a danas posluje kao 
samostalno pravno lice.

Naš cilj je:
1. Očuvati dostojanstvo čovjeka poštujući ljudska 
  prava,
2. Pružiti što kvalitetniju zdravstvenu uslugu,
3. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu.

Posjete bolesnicima su dozvoljene:
- radnim danom od 15,00 - 16,00 časova
- vikendom i praznikom od 11,00 - 12,00 časova

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stacionarna zdravstvena zaštita:

- Interna medicina sa hemodijalizom,
- Opšta hirurgija sa Transfuzijom, ORL i 
 ortopedijom,
- Ginekologija i akušerstvo,
- Neuropsihijatrija,
- Anestezija i reanimacija sa intenzivnom
 terapijom i njegom,
- Pedijatrija,
- Pneumoftiziologija.

2. Konsultativno-specijalistička 
  zdravstvena zaštita:

- Interna medicina,
- Opšta hirurgija,
- Ortopedija sa traumom,
- ORL,
- Anestezija,
- Oftalmološka,
- Dermatovenerologija,
- Neuropsihijatrija,
- Fizikalna medicina i rehabilitacija,
- Ginekologija,
- Pulmologija.

 

 

 

 

 3. Dijagnostika: 
- Klasična RTG dijagnostika,
- UZ (abdomena, srca, ginekološki) 
- Endoskopija: (gastroskopija, kolonoskopija, 
           rektoskopija, bronhoskopija) 
- EKG, 
- Ergometrija, 
- Spirometrija 
- EEG, 
- Laparaskopija (hirurška i ginekološka-
            operativno-dijagnostička) 
- Kolposkopija, 
- Amnioskopija, 
- CTG, 
- Kolor-dopler krvnih sudova, 
- Alergološka testiranja.