Galerije fotografija iz 2014. godine 

 » Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
   SIMPOZIJ - REGIONALNA ANESTEZIJA
   Foča, od 6-8. juna 2014. godine.Galerije fotografija iz 2010. godine

 » II Kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine
   Tuzla, od 11-13. navembra 2010. godine.
Galerije fotografija iz 2009. godine

 » Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
   SIMPOZIJ - INFEKCIJE U JIL
   Jahorina, Hotel Bistrica, od 25-27. septembra 2009. godine. Galerije fotografija iz 2008. godine

 » Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske 
   SIMPOZIJ - KLINIČKA NUTRICIJA
   Mrakovica, Prijedor, Hotel Monument, od 6-9. juna 2008. godine.Galerije fotografija iz 2007. godine

 » Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske (sa međunarodnim učešćem) 
   SIMPOZIJ - MEHANIČKA VENTILACIJA PLUĆA
   Teslić, Banja Vrućica, od 20-22. april 2007. godine.Galerije fotografija iz 2006. godine

 » 10. Kongres anesteziologa i reanimatologa Srbije
   Beograd, 4-12. oktobar 2006. godine.
Galerije fotografija iz 2005. godine

 » Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske Bijeljina, 
   11-12. novembar 2005. godine. » Seminar Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske 
   ”SAVREMENI PRISTUP LIJEČENJA SEPSE” 
   Teslić, 21.5.2005. godine.Galerije fotografija iz 2004. godine

 » Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske (sa međunarodnim učešćem) 
   SIMPOZIJ O INHALACIONOJ ANESTEZIJI
   Gradiška, 26-28. mart 2004. godine.

Galerije fotografija sa naših skupova i seminara...
Najave događaja »