II Kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine - Tuzla, od 11-13. novembra 2010. godine.