Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske SIMPOZIJ - INFEKCIJE U JIL Jahorina, od 25-27. septembra 2009. godine.07.