Sastanak UAIR-RS sa međunarodnim učešćem "SIMPOZIJ O INHALACIONOJ ANESTEZIJI" Gradiška, 26-28. mart 2004.