Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u Bijeljini, 11-12. novembar 2005.