Sastanak UAIR-RS (sa međunarodnim učešćem) SIMPOZIJ - MEHANIČKA VENTILACIJA PLUĆA Teslić, Banja Vrućica, od 20-22.4.2007.