Seminar UAIR-RS ”SAVREMENI PRISTUP LIJEČENJA SEPSE” u Tesliću, 21.5.2005.