Najave događaja »
Tehničke 
karakteristike:

Sajt www.anestezija-rs.com 
rađen je sa Macromedia 
grupom programa pomoću 
.css-a. 

Optimizovan je i testiran za 
browser Google Chrome 10.
 
Stranica sadrži Macromedia 
Flash elemente, zbog čega 
je za potpun doživljaj 
neophodan Macromedia 
Flash Player. 

Zahvaljujemo firmi RS 
Koming Gradiška na 
hostingu i registraciji 
domene kao i 
generalnom sponzoru 
Opštoj bolnici u Gradišci.

©Sva prava zadržava 
Udruženje anesteziologa i
reanimatologa Republike
Srpske 

Webmaster sajta: 
vedranovo@gmail.com
Info o sajtu »
» Aktuelnosti

  - Detaljnije informacije o aktuelnostima kod nas i u svijetu
  - Najave predstojećih događaja
  - Anketno pitanje
  - Poslednje izmjene koje su se izvršile na sajtu


» Udruženje

  - Nekoliko riječi o Udruženju anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske


» Galerija

  - Fotografije sa godišnjeg sastanaka Udruženja anesteziologa i reanimatologa 
   Republike Srpske, Simpozijum - Infekcije u JIL, održanog u Jahorini, Hotel Bistrica, 
   od 25-27. septembra 2009. godine.

  - Fotografije sa godišnjeg sastanaka Udruženja anesteziologa i reanimatologa 
   Republike Srpske, Simpozijum - Klinička nutricija, održanog na Mrakovici, Prijedor,
   Hotel Monument, od 6-9. juna 2008. godine.

  - Fotografije sa godišnjeg sastanka Udruženja anesteziologa i reanimatologa 
   Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Simpozijum o mehaničkoj ventilaciji 
   pluća, održanog uTesliću, Banja Vrućica, od 20-22. april 2007. godine.

  - Fotografije sa 10. Kongresa anesteziologa i reanimatologa Srbije održanog u 
   Beogradu, od 4. do 12. oktobra 2006. godine.

  - Fotografije sa godišnjeg sastanaka Udruženju anesteziologa i reanimatologa 
   Republike Srpske, održanog u Bijeljini, 11-12. novembra 2005. godine.

  - Fotografije sa Seminara ”SAVREMENI PRISTUP LIJEČENJA SEPSE” održanog u 
   Tesliću, 21. maja 2005. godine.

  - Fotografije sa godišnjeg sastanka Udruženja anesteziologa i reanimatologa 
   Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Simpozijum o inhalacionoj anesteziji, 
   održanog u Gradišci, 26-28. marta 2004. godine.


» Dokumenti

  - Statut Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske


» Arhiva

  - Radovi sa godišnjeg sastanka Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike
   Srpske. Simpozijum - Infekcije u JIL, održanog u Jahorini, Hotel Bistrica, 
   od 25-27. septembra 2009. godine.

  - Radovi sa godišnjeg sastanka Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike
   Srpske. Simpozij "Klinička nutricija" održan u Hotelu Monument na Mrakovici, Nacionalni
   park Kozara, Prijedor, 6-8. jun 2008. godine.

  - Radovi sa godišnjeg sastanka Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike
   Srpske. Simpozij "Mehanička ventilacija pluća" održan u Banja Vrućici, Teslić, 20-22. 
   april 2007. godine.

  - Radovi sa 10. Kongresa anesteziologa i intenzivista Srbije 
   "Zbornik uvodnih predavanja", Beograd 4-12. oktobar 2006. 

  - Radovi sa godišnjeg sastanaka Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike 
   Srpske u Bijeljini, 11-12. novembara 2005. godine.

  - Radovi sa Seminara ”SAVREMENI PRISTUP LIJEČENJA SEPSE” održanog u Tesliću, 
   21. maja 2005. godine. Organizator UAiR-RS.

  - Knjiga u .prf formatu: Prof. dr sci med. Milijan P. Kalušević - monografija "ŠOK"
   Patogeneza, klinička slika i klinički znaci, dijagnostika, klasifikacija i terapija.

  - Radovi sa godišnjeg sastanka Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike
   Srpske sa međunarodnim učešćem. Simpozij o inhalacionoj anesteziji održan u 
   Gradišci, 26-28. marta 2004. godine.

» Ankete

  - Dali koristite niskomolekularne heparine? Imate bolja iskustva sa...

» Kontakt

  - Kontakt informacije Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske


» Mapa sajta

  - Mapa sajta sa opisom njenih dijelova i tehničkim karakeristikama.
Mapa sajta anestezijars.com...