Udruženje anesteziologa i reanimatologa osnovano je 1999. g. na osnivačkoj 
skupštini u Banjaluci, na ideju prof.dr Milijana P.Kaluševića tadašnjeg Načelnika 
i osnivača Klinike za anesteziju i reanimaciju KBC Banjaluka. Prof. M.Kalušević bio je
prvi predsjednik našeg Udruženja, šef katedre za patofiziologiju na Medicinskom 
fakultetu u Banjaluci i voditelj postdiplomske nastave. 

   2000. godine naš prvi godišnji sastanak je održan u Brčkom, a naš domaćin je 
bila Opšta bolnica u Brčkom i njen tadašnji direktor anesteziolog prim.dr M.Crnić. 

   2001. godine održan je godišnji sastanak u Srbinju (Foča), gdje je održana i 
Skupština Udruženja na kojoj je za novog predsjednika sa dvogodišnjim mandatom 
izabran prim. dr Krsto Čančar šef službe za anesteziju i reanimaciju Bolnice u Srbinju 
i domaćin ovog skupa.

   2002. godine sastanak Udruženja je bio u Trebinju. Domaćini ovog skupa su bile kolege iz Bolnice u Trebinju, prim.dr 
Crnogorčić i dr Buha. 

   2003. godine je prošla bez godišnjeg okupljanja. Te godine kao i ranijih naši anesteziolozi su bili na brojnim 
sastancima u SiCG ali i u inostranstvu, sakupljajući nova saznanja iz oblasti struke. 2003. god u Sarajevu je održan prvi 
Kongres anesteziologa i reanimatologa BiH. Kongres je bio dobro posjećen i organizovan.

   Prije Kongresa povedena je inicijativa za pravljenje asocijacije Udruženja anesteziologa i reanimatologa RS i 
Federacije BiH no konačan dokument koji bi takvu jednu asocijaciju i verifikovao ni do današnjih dana nije potpisan. 
Nadamo se da će do toga ipak doći i smatramo da bi naša Banjaluka mogla biti dobar domaćin narednog Kongresa 
anesteziologa i reanimatologa BiH. 

   2004. godine u martu mjesecu održan je godišnji sastanak Udruženja u Gradišci, čiji domaćin je bila služba za 
anesteziju i reanimaciju u Opštoj bolnici Gradiška. Održana je Skupština Udruženja i za novog predsjednika je izabran 
dr Milan Švraka načelnik službe za anesteziju i reanimaciju u Bolnici Gradiška.

   Bio je ovo jedan po utiscima koje su učesnici ponijeli odličan skup, a gosti sastanka koji su uzeli učešće su pored 
ostalih bili: prof.dr P. Lalević, prof.dr M. Kalušević, prof.dr K. Jovanović, prof.dr A. Durić, prof.dr I. Husedžinović, 
doc. dr P.Romić, prof.dr N.Marković, ass dr P.Stevanović, ass dr M.Kaluđerović. Neposredno poslije ovog sastanka 
izašao je i prvi zbornik radova sa jednog od naših skupova na zadovoljstvo svih nas. 

   2005. godine u maju mjesecu održan je seminar pod nazivom "Savremeni terapijski pristup liječenju sepse" u Banji 
Vrućici u Tesliću. Gosti seminara su bili dr Sava Nenić šef intenzivnog liječenja na Klinici za plućne bolesti u Sr.Kamenici,
inače ljekar specijalista intenzivista koji je studije završio u Pitsburgu u SAD.

   Dr Dušica Simić iz Tiršove dječije bolnice iz Beograda se osvrnula na specifičnosti liječenja sepse kod djece, te dr 
Meldijana Omerbegović sa UKC Koševo u Sarajevu koja je sagledala metaboličke aspekte u stanju sepse. Bila je to prilika
i za prezentaciju proizvoda naših sponzora (Pfizer,MSD,New technology,Abbot...) 

   U ovoj godini su bila i dva Work-shop-a. U martu mjesecu u B. Luci vezano za sevoran pod pokroviteljstvom Abbot-a 
na Klinici za anesteziju i reanimaciju u B.Luci, te o regionalnoj anesteziji na UKC Tuzla, u sklopu njihove saradnje sa 
Klinikama iz Francuske. U junu je bio Kongres anesteziloga u Beču gdje su bili i naši anesteziolozi. Početkom novembra 
održan je Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u Bijeljini.

   2006. godine od 4-12. oktobra u Beogradu, održan je 10. Kongres anesteziologa i reanimatologa Srbije gdje su kao 
gosti učestvovali i članovi našeg udruženja.

   2007. godine u aprilu mjesecu održan je Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u Banji 
Vrućica, u Tesliću. U okviru Sastanka održan je i Simpozijum, sa međunarodnim učešćem koji je bio na temu "Mehanička 
ventilacija pluća". Domaćin je bio Služba za anesteziju i reanimaciju Opšte Bolnice "Sveti Luka" u Doboju. Na Simpozijumu 
su izlagali pored članova UAIR-RS, profesori i kolege iz Beograda, Zagreba, Tuzle i Sarajeva. Ubrzo nakon Simpozijuma 
izašao je Zbornik radova pisanih izlaganja, koji se nalazi u arhivi na našem sajtu.

   2008. godine od 6-8. juna održan je Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u Hotelu 
Monument koji se nalazi u Nacionalnom parku Kozara u Prijedoru. U okviru Sastanka održan je i Simpozijum, na temu 
"Klinička nutricija". Nakon Simpozijuma izašao je Zbornik radova pisanih izlaganja, koji se nalazi u arhivi na našem sajtu.

   2009. godine od 25-27. septembra održan je Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u 
Hotelu Bistrica na Jahorini. U okviru Sastanka održan je i Simpozijum, na temu "Infekcije u JIL". Zbornik radova pisanih 
izlaganja, nalazi se u arhivi na našem sajtu.

   2010. godine od 11-13. novembra u organizaciji Udruženja anesteziologa i reanimatologa RS i Udruženja doktora 
medicine anesteziologa – reanimatologa u FBiH održan je Drugi kongres anesteziologa i reanimatologa BiH u Tuzli. Drugi 
kongres anesteziologa i reanimatologa BiH okupio je veliki broj stručnjaka, a pozvani predavači na Kongresu su bili vodeći 
stručnjaci iz oblasti anestezije i reanimatologije kako iz Bosne i Hercegovine i regiona tako iz drugih zemalja. Opširnije...

   Preminuo Prof. dr sc. med. Milijan Kalušević 
   In memoriam
Milijan Kalušević rođen je 16.11.1940. godine u Ivanjici, Srbija. Osnovnu školu, gimnaziju i 
Medicinski fakultet završio je u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu diplomirao je 1966. 
godine.

Staž i dio opšte prakse proveo je u Gradskoj bolnici u Beogradu. Radio je u zvanju ljekara 
opšte prakse u Peći i Bosanskoj Gradišci. Specijalizaciju iz Anesteziologije i Reanimatologije 
završio je 1975. godine u KBC "Dedinje" i na VMA u Beogradu. Postdiplomske studije iz 
oblasti kardiologije položio je na Internoj klinici "Rebro" u Zagrebu, 1981. godine. 
Magistarski rad odbranio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1986. godine, a doktorsku 
disertaciju na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci 1990. godine.   


 
   2012. godine od 6-8. aprila održan je Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u sali 
za predavanja poslovnog centra Integra u Banja Luci. U okviru Sastanka održan je i Simpozijum sa međunarodnim 
učešćem, na temu "Hemodinamski monitoring u anesteziji i JIL". Zbornik radova pisanih izlaganja, nalazi se u arhivi na 
našem sajtu.

   2013. godine od 7-8. aprila održan je Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u 
Hotelu Grand posavina u Brčkom. Iste godine 30. jula, u organizaciji Ugruženja, održano je i stručno predavanje na 
temu "Novine u liječenju sepse" u Hotelu Bosna u Banja Luci. Predavanja je održao Sava Đ. Nenić prof. Medicinskog 
fakulteta iz Floride.

   2014. godine od 6-8. juna održan je Sastanak Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske u Foči.
U okviru Sastanka održan je i Simpozijum sa međunarodnim učešćem, na temu "Regionalna anestezija". 

Nekoliko riječi o našem Udruženju...
Najave događaja »